Informace pro pacienty


 • Preventivní oční prohlídka je doporučena od věku 45 let každé 4 roky.  

 • Orientační vyšetření zraku by Vám měl, v rámci preventivní prohlídky, provést Váš praktický lékař. Lidem, u kterých je potřeba dřívější oční kontroly z důvodu závažnějšího očního nálezu, termín určíme při posledním vyšetření.  V případě, že máte doporučení od jiného odborného lékaře nebo máte akutní oční potíže, o termínu vyšetření rozhodneme dle našich možností a vytíženosti.

 • --

 • Prosím dodržujte dobu určenou na objednávky: 7:00 - 9:00 kromě středy. Preferujeme telefonické objednávky. I přesto se však může stát, že se nedovoláte. Buďte trpělivý, jednou se usměje štěstí i na Vás.

 • Omluvení z vyšetření, žádost o vystavení receptu nebo závažné konsiliární dotazy (od kolegů lékařů) můžete zanechat na záznamníku našeho telefonu. Naopak objednávání na vyšetření není možné emailem ani zanecháním vzkazu na záznamníku!

 • --

 • Brýle! Na měření, zkoušení, předepisování a výrobu brýlí využívejte služeb optiků a optometristů! Nejenom, že nám zůstane víc času na důkladnější vyšetření oka, zrakového nervu, cév a vyloučení očních nemocí ale i Vaše brýle budou předepsány s péči a profesionálními radami, na které jsou tito odborníci plně vyškoleni a vybaveni. Jsou plně kompetentní předepsat a vytvořit kvalitní brýle pro pacienta dle jejich potřeb a požadavků. Pokud optik nebo optometrista zachytí podezření na závažnější oční onemocnění, doporučí vyšetření u očního lékaře.

 • --

 • U dětí do 15 - ti let by měl brýle předepisovat oční lékař. U pacientů starších 18 let již pojišťovny na brýle a optické pomůcky nepřispívají.

 • --

 • Diabetici! Kontrola očního pozadí se doporučuje 1x za rok. Z důvodu velkého počtu diabetiků v evidenci naši ambulance, se tyto intervaly mohou prodloužit. Při závažnějších nálezech si Vás pozveme na kontrolu dříve.

  Pokud podstupují diabetici vyšetření očního pozadí, měli by počítat s rozkapáním očí, tzn. vyšetření, které vyžaduje aplikaci kapek, rozšíření zorniček a důkladné vyšetření očního pozadí. Po provedeném vyšetření je zakázáno minimálně 4 hodiny řídit automobil.

 • --

 • Uživatelé kontaktních čoček - nejpřesnější metoda měření dioptrií je bez nasazených čoček, ideálně po několikahodinové absenci nošení čoček (nejlépe po noční pauze). Oční ordinace není povinná zabezpečit úložiště pro kontaktní čočky v průběhu vyšetření. Prosím buďte vybaveni.

 • --

 • Vyšetření na řidičský průkaz v první fázi dělá praktický lékař, pokud má nejasnosti a nález je hraniční, žádá o dovyšetření očního lékaře. Oftalmolog doplňuje vyšetření, které není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, tzn. že vyšetření hradí pacient.

 • --

 • Pokud někdo trpí pocity únavy očí, pálení, pocit písku, lehké podráždění očí, může se jednat o takzvaný syndrom suchého oka. V první fázi je vhodné vyzkoušet intenzivní (tj. 5x denně) kapání umělých slz, které Vám doporučí v lékárně. Až při nezlepšení potíží si domluvte vyšetření u nás. Je potřeba vědět, že syndrom suchého oka je onemocnění chronické, tzn. že možnosti zlepšení úzce souvisí s dlouhodobou péčí o oči a změnou životního stylu - redukce zátěže umělým osvětlením a klimatizací, pravidelné užívání omega 3 mastných kyselin, dlouhodobé zvlhčování povrchu oka, dostatek odpočinku.
 • --
 • V kartotéce máme přes 15 tisíc pacientů, budeme rádi, když pochopíte, že objednací doba je, vzhledem k velké poptávce, dlouhá a není možné v ordinační době dříve vyhovět Vašim požadavkům.

 • --

 • Mějte na vědomí, že zdravotnický personál nemůže za nedostačující dostupnost zdravotní péče v našem regionu, své rozhořčení obracejte na vyšší orgány. My se snažíme svou práci dělat odpovědně, s maximální péčí a vyhovět co největšímu počtu pacientu, bohužel naše kapacity nejsou neomezené!

 • --

 • Uvědomte si prosím, že jste to vy, kdo potřebuje naši pomoc. Proto budeme rádi, když budete akceptovat pravidla naši ordinace a budete se k veškerému našemu personálu chovat tolerantně a vstřícně.

 • --

 • Mějte na paměti, že jakákoliv nesoučinnost pacienta s vnitřním řádem naší ambulance, může být důvodem k vyřazení pacienta z evidence.


 • Pokud někdo s nastavenými pravidly nesouhlasí, má plné právo vybrat si jiného očního lékaře.