Novinky

JETT PLASMA Medical II je moderní lékařský přístroj, fungující na principu plazmového výboje vznikající použitím stejnosměrného elektrického proudu.