Novinky

Jett Plasma lift medical je moderní lékařský přístroj, fungující na principu plazmového výboje vznikající použitím stejnosměrného elektrického proudu.