Nadstandardní služby

Nabízíme možnost nadstandardní služby v podobě ošetření mimo stanovenou ordinační dobu ve zkráceném termínu. Tuto službu můžete využít za poplatek 1500 Kč za osobu. V případě zájmu nás kontaktujte na email ocni.jablonec@seznam.cz


Přístrojové vybavení

Jett Plasma Medical II
Jett Plasma Medical II

Vyšetření pomocí OCT přístroje

Přístroj OCT představuje jednu z nejmodernějších a vysoce přínosných zobrazovacích metod k vyšetření zadních a předních struktur oka (sítnice, optický nerv, rohovka,...).

Výsledkem vyšetření je obrazový OCT tomogram, tedy řez strukturou oka, podobný klasickému zobrazení počítačovou tomografií. Oproti tomu však OCT dosahuje vysokého prostorového rozlišení, řádově v mikrometrech.

Díky tomuto vyšetření může lékař daleko dříve a přesněji diagnostikovat některá onemocnění oka a sledovat průběh léčby nebo terapeutického zákroku. Pokud pacient podstoupí vyšetření na OCT včas, zvýší tím šanci na úspěšnost případné léčby a minimalizuje vznik pokročilejších projevů onemocnění.

Vyšetření za pomocí OCT se využívá:

u věkem podmíněné makulární degenerace, diabetické retinopatie, degenerativních i akutních změn na sítnici, vyšetření zrakového nervu u zeleného zákalu, otoku zrakového nervu, u roztroušené sklerózy,....,

Dále přístroj umožnuje vyšetření přední části oka tzn. rohovky a komorového úhlu.

Průběh vyšetření:

Vyšetření je zcela bezbolestné, neinvazivní - tj. bez kontaktu s okem, trvá zhruba deset minut. Pacient sedí s fixovanou hlavou o opěru brady a čela, a sleduje světlo fixačního bodu. Světelné vyšetřovací paprsky, které přístroj vysílá, jsou zcela zdravotně nezávadné. Někdy je potřeba aplikovat kapky na rozšíření zornice, v takovém případě je nutné počítat s omezenou možností řízení auta.

Vyšetření je neproveditelné u očí, které mají neprůhledná média - tedy rohovku, čočku nebo sklivec.

Vyšetření novým přístrojem nehradí zdravotní pojišťovny.

S ohledem na nenáročnost a šetrnost celého vyšetření je to také možnost prevence i u pacientů, kteří si chtějí ověřit stav svých očí.

Autorefraktometr

Autorefraktometr je přístroj, který umožňuje rychle měřit optickou mohutnost oka a stanovit velikost nutné korekce - dioptrie a zakřivení rohovky. Přístroj má opěrky na čelo a bradu, takže je snazší udržet hlavu v jedné poloze. V přístroji je pak promítán po dobu přibližně 30 vteřin obrázek, na který se musí vyšetřovaný zaměřit. Poté refraktometr vyhodnotí naměřené hodnoty.

Bezkontaktní tonometr

Tento přístroj vyšle do vyšetřovaného oka proud vzduchu a podle rychlosti vzduchu, který se odrazí zpět, vypočítá tlak uvnitř oka.

Pomocí tohoto vyšetření může lékař určit tlak uvnitř vašeho oka. Tento tlak závisí množství nitrooční tekutiny, která se v oku nachází. Pokud se jí vytvoří více než jí stačí odtéci, nitrooční tlak se zvyšuje. Největším nebezpečím zvýšeného nitroočního tlaku je poškození zrakového nervu, tedy rozvoj zeleného zákalu. 

Štěrbinová lampa

Štěrbinová lampa je speciální mikroskop, který umožňuje nahlédnout dovnitř oka a podrobně vyšetřit jeho jednotlivé součásti. Pacient si při vyšetření opře čelo a bradu o speciální konstrukci a lékař postupně prohlédne obě oči. Někdy je nutné pro lepší přehlednost nakapat do oka kapky, které rozšiřují zornici. Široká zornice i po skončení vyšetření zpravidla zhoršuje pacientovo vidění do blízka a zvyšuje jeho citlivost na světlo. Tyto příznaky však vyprchají spolu s účinkem léků do několika hodin. 

Perimetr 

Perimetrie hraje klíčovou roli při diagnostice a sledování vývoje řady očních onemocnění - onemocnění zrakového nervu ( glaukom, zánět nebo otok nervu,...) , sítnice, ale i u řady neurologických či neurochirurgických diagnóz ( roztroušená sklerosa, nádorové onemocnění, stav po cévní mozkové příhodě,...). Vyšetření je nenahraditelné i k vyjádření schopnosti řídit motorová vozidla.

Perimetrií hodnotíme rozsah zorného pole. Vyšetření se provádí na každé oko zvlášť. Sledováním centrálního fixačního bodu, pacient reaguje na světelné podněty v periferii zmáčknutím tlačítka. Po celou dobu vyšetření pacient sleduje pouze centrální bod.

Projekční a LCD optotyp

Disponujeme dvěma typy - projekční optotyp a LCD monitor se zobrazením určitých znaků různé velikosti, které pacient čte z dané vzdálenosti. Tyto přístroje slouží ke stanovení zrakové ostrosti. Pokud má pacient předepsané brýle na dálku, čte z tabule s brýlemi.  

Jett Plasma Lift Medical

Moderní sofistikovaný lékařský přístroj s patentovanou technologií vhodný pro estetické a lékařské účely. V estetické medicíně se využívá především na blefaroplastiku, odstraňování jemných i hlubokých vrásek, odstraňování kožních útvarů, červených a fialových žilek, verruk, kondylomat nebo léčbu aktivního akné. V oboru oftalmologie na léčení syndromu suchého oka, blefaritidy, xantelasmat, entropium, ektropium, trichiáza.